تخفیف
 
 
 

سفارش آموزش های تصویری PTE (هفتگی)

کد:173
نام دوره: آموزش ویدئویی PTE سطح پیشرفته
تعداد کل ساعات آموزشی: 45 ساعت
هزینه کل: 600000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 11
هزینه هر هفته: 54545
توضیحات: ارسال آموزش های ویدئویی برای آمادگی آزمون PTE به صورت 4 ساعت در هفته بر روی واتس آپ یا تلگرام
کد:172
نام دوره: آموزش ویدئویی PTE سطح پایه تا متوسط
تعداد کل ساعات آموزشی: 80 ساعت
هزینه کل: 1080000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 20
هزینه هر هفته: 54000
توضیحات: ارسال آموزش های ویدئویی برای آمادگی آزمون PTE به صورت 4 ساعت در هفته بر روی واتس آپ یا تلگرام