تخفیف
 
 
 

نمونه فیلم مشاوره اقامت یا بورسیه تحصیلی

کد:178
نام دوره: بالابردن سطح زبان کلیه قسمت های مقاله و اصلاحات نگارشی و پیگیری چاپ مقاله تا 5 مجله معتبر و رایگان ISI
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 0 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 0
توضیحات: فیلم ثبت درخواست برای ارتقای سطح زبان مقاله
کد:176
نام دوره: مشاوره ویدئویی ارزشیابی شغلی برای ویزای کار در نیوزیلند
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 250000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 250000
توضیحات: فیلم مشاوره تهیه شده برای کد فرصت 474 (ارزشیابی شغلی در کشور نیوزیلند) - ثبت درخواست و جستجوی فرصت ها از طریق سایت
کد:171
نام دوره: مشاوره ویدئویی ارزشیابی شغلی برای ویزای کار در استرالیا
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 250000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 250000
توضیحات: فیلم مشاوره تهیه شده برای کد فرصت 467 (ارزشیابی شغلی در کشور استرالیا) - ثبت درخواست و جستجوی فرصت ها از طریق سایت
کد:169
نام دوره: یک نمونه از فیلم مشاوره اقامت یا بورسیه تحصیلی ترکیه
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 250000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 250000
توضیحات: یک نمونه از مشاوره ویدئویی برای کار، تحصیل و اقامت ترکیه
کد:168
نام دوره: یک نمونه از فیلم مشاوره جامع کانادا (توریستی، اقامت دائم، پناهندگی)
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 250000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 250000
توضیحات: یک نمونه از مشاوره جامع کانادا (توریستی، اقامت دائم، پناهندگی)