نمونه آموزش آیلتس با رفع اشکال (سطح نمره 4 تا 8)

کد:148
نام دوره: دوره پیشرفته آیلتس سطح نمره 6/5 تا 8 جنرال یا تا 7/5 آکادمیک بر اساس کتاب Complete IELTS 6/5-7/5 (نویسنده: Guy Brook-Hart) و جزوه گرامر و کارکردن 4 آزمون اخیر آیلتس بر اساس جدیدترین شماره کتاب Cambridge Practice Tests for IELTS
تعداد کل ساعات آموزشی: 40 ساعت
هزینه کل: 540000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 8
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: فیلم آموزشی نمونه قابل مشاهده می باشد - مهارت متن خوانی - قسمت دوم : پاسخ دهی به سوالات در زمان کوتاه 20 دقیقه مشابه شرایط امتحان (درس 8ام از کل 8 درس کتاب Complete IELTS 6.5-7.5)
کد:130
نام دوره: دوره متوسط آیلتس بر اساس کتاب Complete IELTS 5-6/5 (نویسنده: Guy Brook-Hart) و جزوه گرامر
تعداد کل ساعات آموزشی: 40 ساعت
هزینه کل: 540000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 8
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: فیلم رفع اشکال نمونه قابل مشاهده می باشد - (درس ششم از کل 8 درس کتاب Complete IELTS 5-6.5 بخش نوشتاری)
کد:129
نام دوره: دوره پایه آیلتس بر اساس کتاب Complete IELTS 4-5 (نویسنده: Guy Brook-Hart) و جزوه گرامر
تعداد کل ساعات آموزشی: 50 ساعت
هزینه کل: 675000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 10
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: فیلم رفع اشکال تصویری نمونه قابل مشاهده می باشد - (درس دوم از کل 10 درس کتاب Complete IELTS 4-5، بخش متن خوانی)
 
 
آموزش Farshid Keivanian (ارسال پیام ضروری به مدیر عامل)