تخفیف
 
 
 

پیش داوری/ویرایش/ارتقای ساختاری/علمی/نگارشی مقالات

کد: 532
هزینه ثبت نام: 2500000
نوع فرصت: پیش داوری/ویرایش/ارتقای ساختاری/علمی/نگارشی مقالات
کشور: استرالیا
مدارک لازم: نسخه اصلی مقاله (فایل ورد) و رفرنس ها
مهلت ثبت نام: 03/31/2021


ثبت نام دوره: ویرایش و ارتقای سطح علمی و ساختاری، رفع ایرادات نگارشی و پیگیری مجلات مختلف جهت چاپ مقاله تان

- ارایه تجربیات پیش داوری در جهت ارتقای سطح علمی، ساختاری، و نگارشی و معرفی مجلات مرتبط و رایگان ISI (قبل از ارسال مقاله)
ویرایش مقاله انگلیسی (چکیده، مقدمه، مطالعات مروری، نوآوری، شکل ها و جدول های نتایج، جمع بندی، رفرنس ها، paraphrase کردن پاراگراف ها، رفع اشکالات گرامری و استفاده از کلمات سطح بالاتر انگلیسی، ارایه پیشنهادات و تجربیات داوری از چند مجله الزویر و اشپرینگر جهت بهبود نسخه نهایی مقاله شما قبل از ارسال، سپس تهیه و ارایه لیستی از مجلات معتبر و رایگان ISI که به انتخاب شما ارسال انجام خواهد شد. اولین ارسال رایگان است و از ارسال دوم هر بار ارسال 400 هزار تومان هزینه اضافه تر خواهد داشت. (هزینه کل اشاره شده برای ویرایش یک مقاله با حجم 4000 کلمه با رفرنس ها است. برای مقاله با تعداد کلمه بیشتر، به هزینه کل اضافه خواهد شد. اولین ارسال به مجله، رایگان خواهد بود). همچنین پس از قبولی مقاله تان، معادل 250 واحد پول کشورمنتشرکننده Publisher مجله بابت حمایت از فعالیت های شرکت واریز نمایید، که شیرینی قبولی خواهد بود.

- همچنین همکاری با یک موسسه آکادمیک در استرالیا در نقد و بررسی ساختاری و نگارشی کتاب های الکترونیکی ebook، فصل ویژه کتاب، تز PhD Thesis
همچنین ویرایش و ارتقای سطح زبان کتاب الکترونیکی یا Ebook یا یک فصل کتاب توسط یک موسسه آکادمیک بین المللی در استرالیا (هزینه و زمان مورد نیاز از طرف موسسه اعلام خواهد شد.). هزینه پیگیری شرکت یک میلیون تومان است، همچنین پس از قبولی چاپ مقاله یا کتاب تان، معادل 250 واحد پول کشور منتشر کننده Publisher بابت حمایت از فعالیت های شرکت واریز نمایید، که شیرینی قبولی خواهد بود.