تخفیف
 
 
 

ویزای کار برای فوق دکتری

کد: 473
هزینه ثبت نام: 3000000
نوع فرصت: ویزای کار برای فوق دکتری
کشور: کانادا
مدارک لازم: نامه تاییدیه قبولی فوق دکتری از دانشگاه، ریزنمرات نهایی و گواهی رسمی فارغ التحصیلی دوره دکتری، گواهی عدم سوء پیشینه، اطلاعات احراز حویت (اثر انگشت و عکس سایز پاسپورت زمینه سفید و کارت اعتباری)، پرداخت هزینه های بررسی، تکمیل و ارسال فرم های pdf اطلاعات مورد نیاز برای اداره مهاجرت، مدارک دکتری (موقع ورود به دانشگاه مقصد)، در صورت وجود گواهی های تولد اعضای خانواده، گواهی ازدواج، مدارک ویزا یا اقامت در صورتی که خارج ایران زندگی می کنید
مهلت ثبت نام: 12/31/2020


ثبت نام: درخواست ویزای کار دوره فوق دکتری در کشور کانادا در طول سال 2020

* درخواست ویزای کار موقت (حداقل 2 صحفه خالی از پاسپورت باقی مانده باشد)
* در صورت نیاز اقدام برای visitor visa برای گرفتن تاییدیه بر یکی از صفحات پاسپوت، سپس اقدام برای ویزای کار موقت، با گرفتن تاییدیه اداره مهاجرت کانادا
* مدارک تست پزشکی برای متقاضیان از ایران، یا متقاضیان از بسیاری از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا الزام نشده است.

جستجوی فرصت ها در سایت:

ثبت درخواست از طریق سایت: