تخفیف
 
 
 

همکاری پژوهشی

کد: 358
هزینه ثبت نام: 0
نوع فرصت: همکاری پژوهشی
کشور: استرالیا
مدارک لازم: رزومه و لیست مقالات پذیرفته شده/چاپ شده
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


فرصت همکاری پژوهشی: بهینه سازی هوشمند مسائل ژئوتکنیک با استفاده از روش های فراابتکاری و منطق فازی و روش های قطعی (ریاضیات کلاسیک)

* رشته های ژئوتکنیک، عمران، کامپیوتر، برق، ریاضی، هوش مصنوعی، و آی تی

شرح کار: 
- تعریف و کدنویسی مسائل جدید مهندسی عمران - Geotechnical Problems
- مطالعه مقالات مروری و ارایه آنها

نتیجه همکاری:
- تکمیل مطالعات محاسباتی بر مسائل مختلف
- ثبت نتایج جهت ارایه مقاله به 1 مجله معتبر و رایگان ISI
- ارایه توصیه نامه برای ثبت نام بورسیه های تحصیلی در دانشگاه

ثبت درخواست برای همکاری پژوهشی:

کانال اطلاع رسانی:
@BurseTahsili
کد: 359
هزینه ثبت نام: 0
نوع فرصت: همکاری پژوهشی
کشور: استرالیا
مدارک لازم: رزومه و لیست مقالات پذیرفته شده/چاپ شده
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


فرصت همکاری پژوهشی: بهینه سازی هوشمند عملکرد مدل های یادگیری ماشین و سری های زمانی فازی در مساله کاربردی پیش بینی سرعت باد جهت تولید انرژی

* رشته های مدیریت انرژی، انرژی های تجدید پذیر، محیط زیست، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، آی تی، و برق

شرح کار: 
- استفاده از مدل های پیش بینی مبتنی بر روش های آماری 
- استفاده از مدل های سری زمانی
- استفاده از مدل های رگرسیون و یادگیری ماشین
- انجام مطالعه مقالات مروری و ارایه آنها

نتیجه همکاری:
- تکمیل مطالعات محاسباتی بر مسائل مختلف
- ثبت نتایج جهت ارایه مقاله به 1 مجله معتبر و رایگان ISI
- ارایه توصیه نامه برای ثبت نام بورسیه های تحصیلی در دانشگاه

ثبت درخواست برای همکاری پژوهشی:

کانال اطلاع رسانی:
@BurseTahsili
کد: 360
هزینه ثبت نام: 0
نوع فرصت: همکاری پژوهشی
کشور: استرالیا
مدارک لازم: رزومه و لیست مقالات پذیرفته شده/چاپ شده
مهلت ثبت نام: 04/30/2020


فرصت همکاری پژوهشی: مطالعه مروری ارتباط چربی بدن با سایر بیماری ها بر دیتاست های موجود

* رشته های پزشکی، بهداشت و سلامت، و مهندسی پزشکی

شرح کار: 
- مطالعه مقالات مروری
- بررسی دیتاست های موجود
- ارایه نتایج تحقیق

نتیجه همکاری:
- تکمیل مطالعات مروری بر بیماری های مختلف
- ثبت اطلاعات جهت ارایه مقاله به 1 مجله معتبر و رایگان ISI
- ارایه توصیه نامه برای ثبت نام بورسیه های تحصیلی در دانشگاه

ثبت درخواست برای همکاری پژوهشی:

کانال اطلاع رسانی:
@BurseTahsili