تخفیف
 
 
 

بورس کامل

کد: 328
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: استرالیا
مدارک لازم: در مرحله مکاتبات) رزومه - نامه انگیزش تحصیلی - علایق پژوهشی - ترجمه ریزنمرات - لیست مقالات و در مرحله ثبت نام) مدرک زبان مورد نیاز می باشند
مهلت ثبت نام: 12/27/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته روانشناسی در استرالیا
میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی و بیمه برای 1 نفر - که اگر صرفه جویی کنید می توانید برای 2 نفر بزرگسال و 1 نفر نوزاد برسانید مثل من.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 329
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: مالزی
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 10/31/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری و فوق دکتری رشته متالوژی و مواد در مالزی
میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی و بیمه.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 331
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: هند
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 12/30/2019


ثبت نام: بورسیه دکتری مکانیک، مواد، و کامپیوتر در کشور هند
میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 332
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: کره جنوبی
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 12/30/2019


ثبت نام: بورسیه دکتری مکانیک، کامپیوتر و مخابرت در کشور کره جنوبی حوزه های هیدرولوژی hydrology و سنجش از راه دور Remote Sensing
میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 333
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 01/30/2020


ثبت نام: بورسیه کامل فوق دکتری رشته های نروساینس، بیومهندسی، فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر، آی تی، هوش مصنوعی، و مخابرات در کشور آمریکا

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 334
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: در مرحله نخست رزومه و پروپوزال و ریز نمرات
مهلت ثبت نام: 11/08/2019


ثبت نام: بورسیه کامل دکتری رشته های حقوق، حقوق بین الملل، و علوم اجتماعی در کشور بلژیک

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 336
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: ترکیه
مدارک لازم: در مرحله نخست ارسال فرم اولیه از وضعیت تحصیلی فعلی (مقطع، معدل، رشته، و مشخصات)
مهلت ثبت نام: 02/24/2020


ثبت نام: بورس کامل تحصیلی مقطع های لیسانس، فوق لیسانس، و دکتری در رشته های مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، پیراپزشکی و پزشکی .... در کشور ترکیه

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 337
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه - نامه انگیزش تحصیلی - ریزنمرات ارشد - 2 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 10/24/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های مکانیک، بیومکانیک، فیزیولوژی .... در کشور هلند

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 338
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 01/29/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های مهندسی متابولیک، سنتز، شیمی، بیولوژی سنتزی، طراحی فرایندهای بیوپروسس، و بیوکاتالیس .... در کشور انگلستان دانشگاه آیزنبرگ

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 339
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: نامه انگیزش، رزومه، پروژه ها و مقالات قبلی اگر هست، گواهی دوره های گذرانیده شده مرتبط در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 02/29/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های زیست مولکولی، پزشکی زیست حیاتی بیومدیکال، ژنتیک، بیوشیمی، ایمیونولوژی .... در کشور سوئد

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و بعد عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری، اقامت، و پناهندگی قانونی با هواپیما
@Job_abroad
کد: 340
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط و تسلط به زبان انگلیسی و آلمانی
مهلت ثبت نام: 11/03/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های عمران، مکانیک، ریاضی، و فیزیک ... در موسسه The Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) در کشور آلمان

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

شرح مسئولیت ها:

- Literature review

- Development of innovative numerical methods for the simulation of materials and structures subjected to explosive loading using the Finite Element Method

- Implementation of constitutive models

- Validation of the numerical methods using experimental data

- Presentation and publication of the results

- Interdisciplinary exchange within the scientific community

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
http://www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری و اقامت:
@Job_abroad
کد: 341
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: مدرک تحصیلی در رشته مرتبط، ریزنمرات، نامه انگیزش تحصیلی، رزومه، 2 توصیه نامه، لیست مقالات و پروژه های انجام شده
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک و مخابرات در کشور سوئد

میزان بورسیه تحصیلی: پوشش دهنده کلیه هزینه های تحصیلی و زندگی.

شرایط تخصصی لازم:

- Demonstrate documented strong background knowledge and skills in design of analog and radio frequency integrated circuits in advanced CMOS technologies, as well as good background knowledge in wireless communication and analog/digital signal processing systems.

- Have good knowledge and practical skills in circuit design, circuit simulations, and circuit layout using professional computer aided circuit design tools, as well as good knowledge in circuit board design and measurement of integrated circuits.

- Strong communication skills and good knowledge in English is a requirement. Good knowledge in Swedish is a merit.

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
http://www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی تلگرام: 
بورسیه های تحصیلی
 @BurseTahsili

فرصت های کاری و اقامت:
@Job_abroad
کد: 343
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: رزومه و مدارک تحصیلی در مرحله نخست مکاتبات و ثبت نام
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش طراحی آی سی در کشور بلژیک

شرایط لازم:
- You have obtained a PhD degree in Electrical & Electronics Engineering, Semiconductor device Physics, Material Science or related fields
- You have a background of electrical engineering. Good knowledge of device physics, technology and lab/fab process is recommended.
- You are a communicative team player, but still you are able to work independently.
- You like taking initiative; you are persuasive and assertive, while keeping a constructive attitude.
- You show the flexibility to change between different projects according to changing priorities.
- Given the international character of imec, a fluent knowledge of English is necessary. 

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید.

عضویت در کانال های اطلاع رسانی:
هیات علمی و بورسیه:
@BurseTahsili
و اقامت:
@Job_abroad
کد: 344
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: داشتن مدرک دکتری در رشته های مرتبط با سیستم های دینامیکی و مدیریت صنعتی
مهلت ثبت نام: 12/23/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته آنالیز سیستم های دینامیکی و مدیریت صنعتی در کشور سوئد

شرایط لازم:
- Analyze chaotic dynamic systems
- mathematical analysis skills

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید.

عضویت در کانال های اطلاع رسانی:
هیات علمی و بورسیه:
@BurseTahsili

و اقامت:
@Job_abroad
کد: 347
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: فنلاند
مدارک لازم: رزومه و مدارک تحصیلی
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های فیزیک، آمار و بیوانفورماتیک، کامپیوتر، کشاورزی، داروسازی، ژنتیک و زیست مولکولی و بورس دکتری داروسازی یا شیمی پزشکی، علوم داده کامپیوتر Data Science در کشور فنلاند

شرایط لازم و مهلت ثبت نام ها و حوزه های تخصصی: 1. داشتن دکتری فیزیک ذرات، حقوق 3900 تا 4200 یورو در ماه، مهلت 15 نوامبر - 2. داشتن دکتری بیوانفورماتیک و تحربه در به کاریگیری مجموعه داده بیولوژیکی biological data sets مهلت 18 نوامبر - 3. داشتن دکتری کامپیوتر و مشابه و کار در حوزه های یادگیری ماشین، استنباط بیزین و مدلهای احتمالی  مهلت 10 نوامبر -  4. دکتری کشاورزی حوزه های زنجیره غذایی وبیواقتصاد مهلت 11 نوامبر - 5. مهلت بورسیه فوق دکتری داروسازی با تخصص های دکتری در بیولوژی سلولی داروسازی و بیومدیسن تا 10 نوامبر - 6. مهلت بورسیه فوق دکتری و دکتری ژنتیک و زیست مولکولی حوزه genetics of sleep and brain تا 31 اکتبر - 7. مهلت بورسیه دکتری شیمی پزشکی اول ژانویه 2020 - 7. مهلت بورسیه دکتری آنالیز دارویی 31 اکتبر از رشته های داروسازی، بیوشیمی، فیزیک، مهندسی شیمی و مرتبط - 8. مهلت فوق دکتری بیوانفورماتیک حوزه evolutionary sequence analysis 15 نوامبر - 9. مهلت بورسیه فوق دکتری حوزه data-intensive computing 31 اکتبر - 10. مهلت فوق دکتری طراحی الگوریتم کامپیوتر با تمرکز بری گراف و ساختار داده 31 اکتبر است.

* برای ثبت نام این فرصت، قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، و عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید. مشاوره لازم در خصوص مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.


ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 348
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 2 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته های علوم مواد، متالوژی، مکانیک و فیزک کاربردی در کشور سوئیس

شرایط تخصصی لازم: داشتن دانش و تجربه در حوزه metallic materials و laser-based materials processing technologies

* برای اطلاعات بیشتر، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 

@BurseTahsili

و مشاغل:
@Job_Abroad
کد: 349
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: رزومه در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 10/31/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته الکترونیک حوزه میکروالکترونیک و اپتوالکترونیک در کشور فرانسه

شرایط تخصصی لازم: داشتن دانش و تجربه در حوزه مش سه بعدی با اطلاعات دینامیک و سمانتیک مورد استفاده در embedded system with several sensors برای کاهش مصرف انرژی و زمان اجرا

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 

@BurseTahsili
کد: 350
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: فنلاند
مدارک لازم: ترجمه مدارک تحصیلی و رزومه و مدرک زبان
مهلت ثبت نام: 02/29/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری، دکتری، و ارشد رشته های مهندسی پزشکی، کامپیوتر، هوش مصنوعی، هنرهای زیبا و معماری، نانومواد و نانوکامپوزیت ها، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع، شیمی، برق، مخابرات حوزه های پردازش سیگنال و مدل های احتمالی یادگیری ماشین، مکانیک، سیستم های حمل و نقل هوشمند، الکتروشیمی، سیستم های کنترل ترافیک و خودور بدون سرنشین، بهینه سازی هوشمند، ترکیب سیستم های هوشمند و MEMS، طراحی مدار مجتمع، .... کشور فنلاند

* مهلت ثبت نام هر فرصت متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاور از طریق واتس اپ بپرسید.

شرایط تخصصی لازم: داشتن دانش و تجربه در حوزه مشخص شده

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 

@BurseTahsili
کد: 351
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه در مرحله شروع پیگیری و مکاتبات
مهلت ثبت نام: 02/29/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته کامپیوتر و هوش مصنوعی و آی تی حوزه های تخصصی big data, social sensing, smart cities, Internet of Things, online social networks در کشور هلند

شرایط تخصصی لازم: داشتن دانش و تجربه در حوزه مورد نیاز

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx


کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
و کاری؛
@Job_abroad
کد: 352
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، فرم ثبت نام اینترنتی، نامه انگیزش، توصیه نامه از اساتید، ترجمه مدارک تحصیلی و ریزنمرات
مهلت ثبت نام: 02/01/2020


ثبت نام: بورس کامل ارشد رشته های هنر، علوم اجتماعی، سیاست، مدیریت علوم آموزشی، حقوق (حقوق بشر، حقوق بین الملل ...)، پیراپزشکی وبهداشت و سلامت، علوم داده، زیست، روانپزشکی، روانشناسی، تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی و بازرگانی و اطلاعات ... در کشور هلند

میزان بورسیه: پوشش هزینه های زندگی 12 هزار یورو در سال، و هزینه های تحصیل 13 هزار یورو در سال

مدارک لازم: رزومه، فرم ثبت نام اینترنتی، نامه انگیزش، توصیه نامه از اساتید، ترجمه مدارک تحصیلی و ریزنمرات

شرایط لازم: داشتن ریز نمرات خوب در دوره لیسانس رشته مرتبط و سن کمتر از 35 سال در تاریخ 1 سپتامبر 2020

برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.


ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :


کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

و کاری؛
@Job_abroad
کد: 354
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: ایتالیا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، 3 مقاله، 2 استاد معرف در مرحله نخست
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های مواد، فیزیک، شیمی در کشور ایتالیا

شرایط تخصصی لازم:
- Ph.D. in Physics, Chemistry, Chemical Engineering, Materials Science or relevant
- Competence in the domain of Cultural Heritage
- Strong background in CH diagnostic (including the use of microscopy, spectroscopy, surface and thermomechanical techniques)
- Proven experience in nanomaterials and polymer nanocomposites synthesis and processing
- Excellent track record of research publications

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :


کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 355
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: فرانسه
مدارک لازم: فقط رزومه و نامه انگیزش در سریع ترین زمان ممکن (سایر مدارک پس از تاییدیه اولیه)
مهلت ثبت نام: 12/21/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری رشته های فیزیولوژی، علوم پزشکی، مهندسی پزشکی در کشور فرانسه

شرایط تخصصی لازم: داشتن تجربه در یک یا چند زمینه زیر
- Optical mapping
- Computed tomography (micro)
- Image processing
- Heart perfusion, with emphasis on large mammalian preparations
- Scientific programming (MATLAB, Python, PV wave)

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 356
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: فقط رزومه و نامه انگیزش در سریع ترین زمان ممکن (سایر مدارک پس از تایید اولیه)
مهلت ثبت نام: 11/19/2019


ثبت نام: بورس کامل فرصت پژوهشی رشته های ژنتیک، سم شناسی، علوم بهداشت محیط زیست و رشته های مرتبط در کشور آمریکا

* برای فارغ التحصیلان دکتری با شرایط تخصصی زیر؛
• Conducting comprehensive experiments to decipher the epigenomic codes associated with arsenic-induced cell malignant transformation.
• Leading data analysis activities using biostatistics and bioinformatics tools (e.g. RSEM, PANTHER Gene-Ontology analysis, Ingenuity Pathway Analysis).
• Collecting research results, presenting research results at scientific meetings and professional conferences, and preparing manuscripts for publication.
• Assisting the Principal Investigator with preparation of grant proposals.
• Managing laboratory operations and training of students and staff.
* آشنایی با شیوه های زیست سلولی/مولکولی، آنالیز ژنتیک

میزان حقوق: ۴۳ هزار دلار در سال

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 357
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و ترجمه مدارک تحصیلی و اطلاعات تماس 2 استاد معرف و ثبت نام اینترنتی
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری علوم مواد و فیزیک حالت جامد حوزه تخصصی هدایت پروتون در کشور سوئیس

شرایط تخصصی لازم: دکتری در رشته های مرتبط و آشنایی با
- Ultrathin film characterization with x-rays, neutrons, electroanalytical methods
- Transport processes, solid state Ionics, polaron theory

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 361
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه استاندارد اروپایی، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، نامه انگیزش تحصیلی حداکثر 1 صفحه
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل کارآموزی 2 ماهه برای دانشجویان لیسانس و ارشد رشته های فیزیک، مهندسی، تکنولوژی، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، و ریاضیات در کشور سوئیس

شرایط لازم: حداقل ترم 4 لیسانس
* نیاز به مدرک زبان نیست، دوره به زبان انگلیسی است و ممکن است مصاحبه وجود داشته باشد.
* نیاز به تجربه شغلی نیست.
* دوره کارآموزی از 1 ژولای تا 31 آگوست 2020 می باشد.
* از هر ملیتی می توانند در این کارآموزی شرکت کنند.
* هدف دیدن این کشور در وقت آزاد دانشجویان است.
* اعلام نتایج فوریه 2020 است.
* داشتن پذیرش در یکی از رشته های علوم کامپیوتر یا برق یا ریاضی یا فیزیک مقطع لیسانس یا ارشد
* اگر دانشجوی لیسانس هستید، حداقل 2 سال از کارشناسی تا تابستان 2020 تمام شده باشد
* تاریخ فارغ التحصیلی شما ژانویه 2021 یا دیرتر از آن باشد.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- ماهیانه 1750 فرانک سوئیس
- بلیط
- ویزا
- اقامت
- هزینه های خوراک

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 362
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: استرالیا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و پروپوزال و ترجمه مدارک تحصیلی در مرحله اول و زبان در مرحله دوم
مهلت ثبت نام: 12/01/2020


ثبت نام: بورس کامل ارشد پژوهشی و دکتری اکثر رشته ها (هنر و علوم اجتماعی، معماری و طراحی، اقتصاد و تجارت، علوم آموزشی، مهندسی و کامپیوتر، قانون و حقوق، پزشکی و سلامت و بهداشت، موسیقی، علوم پایه) در کشور استرالیا

شرایط لازم:
موضوع پژوهشی مرتبط با سوابق پژوهشی استاد راهنما استرالیا و پروپوزال مورد تایید ایشان
* مشاوره لازم ارایه خواهد شد.

میزان بورسیه: 27 هزار دلار استرالیا در سال
و پوشش کلیه هزینه های زیر
- تحصیلی
- بیمه درمانی
- سفر
- ترک کار برای تولد نوزاد
- هزینه سفر به اروپا برای کنفرانس
- لپ تاپ

مهلت ثبت نام: زمان دقیقی را مشخص نکردند تا تکمیل ظرفیت (هر زمان از سال 2019 و 2020 قابل قبول است)
* اطلاعات و مشاوره لازم برای مکاتبات ارایه خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili
کد: 363
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و پروپوزال و مقالات پذیرفته/چاپ شده و ترجمه مدارک تحصیلی در مرحله اول و زبان در مرحله دوم * اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 12/02/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی توسعه سیستم های تغذیه-کشاورزی پذیرش از فارغ التحصیلان دکتری در رشته های علوم تغذیه، صنایع غذایی، کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد، علوم داده data science در کشور انگلستان

میزان بورسیه:
۴۰ الی ۴۵ هزار پوند در سال
* دوره پژوهشی ۲ ساله است.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ فراز دانش کیوان، لطفا اطلاع دهید.
کد: 364
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: چین
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و پروپوزال و مقالات پذیرفته/چاپ شده و ترجمه مدارک تحصیلی ... به مدرک زبان اشاره نشده است (آیلتس نیاز نیست) * اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 06/01/2020


ثبت نام: بورس کامل لیسانس، ارشد و دکتری رشته های پزشکی، مدیریت مالی و بازرگانی، ادبیات زبان انگلیسی، نرم افزار، تجارت بین الملل، کامپیوتر، شیمی مواد، عمران، محیط زیست، اقتصاد، بیولوژی، بازاریابی، مدیریت اطلاعات، حسابداری، مکانیک، حقوق، علوم سیاسی، ریاضی، آمار، فیزیک، فلسفه...در کشور چین

میزان بورسیه:
۲۵۰۰ یوان مقطع لیسانس، ۳۰۰۰ مقطع ارشد، ۳۵۰۰ مقطع دکتری

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

کانال تلگرام:
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ فراز دانش کیوان، لطفا اطلاع دهید.
کد: 365
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش letter of interest، اطلاعات تماس 3 استاد معرف در مرحله اول (فوری) و سایر مدارک لازم شامل سوابق تدریس، سوابق پژوهشی (مقالات) ...
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی انفورماتیک پزشکی از فارغ التحصیلان دکتری حوزه های پژوهشی علوم داده، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی با تمرکز بر کاربردهای پزشکی در کشور آمریکا

شرح کار: به کارگیری مدل های هوش مصنوعی در پروژه های کاربردی مراقبت پزشکی

* مهلت ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت در سال 2019 است.

شرایط لازم: 
مدرک دکتری در انفورماتیک پزشکی یا علوم کامپیوتر یا هوش مصنوعی یا موارد مشابه و داشتن تجربه برنامه نویسی پایتون یا R و یادگیری ماشین و یادگیری عمیق ماشین و پردازش زبان طبیعی. داشتن تجربه کار بر دیتای EHR مزیت است.

* اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ فراز دانش کیوان، لطفا اطلاع دهید.
کد: 366
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش Academic Statement سه الی چهار صفحه، اطلاعات تماس 3 استاد معرف، مقالات (کنفرانسی یا مجله یا فصل کتاب)...
مهلت ثبت نام: 12/16/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در حوزه پژوهشی یادگیری ماشین، آمار، هوش مصنوعی از فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر، آمار، مهندسی برق، ریاضیات، هوش مصنوعی، آی تی در کشور آمریکا

* اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ فراز دانش کیوان، لطفا اطلاع دهید.
کد: 367
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش Cover Letter، اطلاعات تماس اساتید معرف و سایر مدارک تحصیلی
مهلت ثبت نام: 01/15/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در مضامین هوش مصنوعی ایمن و اخلاقی برای فارغ التحصیلان دکتری کامپیوتر، هوش مصنوعی، و آی تی در کشور انگلستان

شرایط لازم: آشنایی با AI ethics and safety methods و علاقه به زمینه های social sciences, the law و داشتن تجربه در زمینه یادگیری ماشین
* شروع 1 اکتبر 2020

* اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 368
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: نامه انگیزش حداکثر 1 صفحه، رزومه، research statement حداکثر 2 صفحه، teaching statement حداکثر 1 صفحه، لیست 3 استاد معرف
مهلت ثبت نام: 11/26/2019


ثبت نام: بورس کامل فرصت پژوهشی 5 ساله در موضوعات یادگیری ماشین در کاربرد فیزیک برای فارغ التحصیلان فوق دکتری و دکتری (ترجیحا فوق دکتری) رشته های کامپیوتر و هوش مصنوعی و آی تی و برق علاقه مند به حوزه های supervised, unsupervised and semi-supervised learning، یادگیری تطبیقی، reinforcement learning، شیوه های بیزین، فشرده سازی، quantization، بهینه سازی بیزین، روش های  hybrid generative-discriminative، اندازه گیری عدم قطعیت uncertainty quantification در کشور هلند

* 30 درصد از کار شما به صورت تدریس یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به دانشجویان ارشد و کارشنانسی هوش مصنوعی است.

شرایط لازم: داشتن مقاله در حوزه یادگیری ماشین در یک یا چند مورد زیر
machine learning, such as Neurips, ICML, ICLR, UAI, AISTATS, JMLR, or TPAMI

* اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 369
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، research statement حداکثر 2 صفحه، teaching statement حداکثر 1 صفحه، اطلاعات تماس 3 استاد معرف. * اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 12/01/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در حوزه های پژوهشی علوم داده ریاضی، آمار ریاضی،  statistical learning، شیوه های پارامتریک و غیر پارامتریک، روش های Bayesian، همچنین  forensic statistics و Machine Learning Techniques برای فارغ التحصیلان دکتری حوزه های ریاضیات، آمار، کامپیوتر، و هوش مصنوعی در کشور هلند

* مصاحبه در ژانویه 2020 است.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

@BurseTahsili
کد: 370
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه، statement of research interest، 3، سه تا شش استاد معرف، و سایر مدارک تحصیلی. * اطلاعات و مشاوره لازم برای ثبت نام ارایه خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 11/30/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در حوزه های پژوهشی یادگیری ماشین، یادگیری عمیق Deep Learning، پردازش سیگنال، بازشناسی الگو Pattern Recognition و اجرای یادگیری ماشین برای امنیت هسته ای برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های کامپیوتر و نرم افزار مسلط به زبان پایتون و کتابخانه های یادگیری ماشین در آمریکا
* دانش اطلاعات از اصول مهندسی هسته ای nuclear engineering ارجحیت دارد (الزامی نیست). طول دوره 2 سال و قابل تمدید تا حداکثر 3 سال است.

مهلت ثبت نام: 30 نوامبر 2019
* تا زمان تکمیل ظرفیت در سال 2019 است.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 371
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، مدارک تحصیلی و پژوهشی، اساتید معرف
مهلت ثبت نام: 12/03/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 2 ساله در حوزه های پژوهشی یادگیری آماری، بینایی ماشین، بهینه سازی هوشمند جعبه سیاه، یادگیری ماشین خودکار Automated Machine Learning با تسلط بر زبان پایتون، Evolutionary Algorithms، Image Classification برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های کامپیوتر در کشور سوئد
* 20% از کار تدریس می باشد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را جستجو کنید، و شرایط تخصصی لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان :

@BurseTahsili
کد: 372
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: ژاپن
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و ترجمه مدارک تحصیلی و توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 01/10/2020


ثبت نام: بورس کامل کارآموزی ۱ ماه و نیم برای دانشجویان لیسانس رشته های علوم طبیعی، فیزیک، نجوم، هوافضا، زمین شناسی، شیمی، و بیولوژی در کشور ژاپن

شرایط لازم: حداقل ۱ سال لیسانس گذرانده باشید. دانشجویان سال دوم و سوم از دوره ۴ ساله لیسانس می توانند ثبت نام کنند‌.
* سطح متوسط به بالای زبان انگلیسی با ارایه گواهی از حضور در کلاس های زبان انگلیسی طی ۸ سال گذشته، سایر متقاضیان نیاز به ارائه مدرک زبان سطح متوسط به بالا دارند.
* مدت کارآموزی از 10 ژوئن تا 21 جولای 2020 می باشد.
* از هر ملیتی می توانند در این کارآموزی شرکت کنند.
* هدف بالا بردن تجربه و دیدگاه در رشته های مختلف در این کشور در وقت آزاد دانشجویان است.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- بلیط
- اقامت
- هزینه های خوراک

* نتایج مارس ۲۰۲۰ اعلام خواهد شد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

ثبت درخواست برای دوره "بورسیه و ویزای تحصیلی" از طریق سایت انجام می شود. یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت ایران :

کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ، اطلاع دهید.

* برای مشاوره حضوری در دفتر فراز دانش کیوان، اطلاع رسانی در کانال تلگرام و واتس اپ انجام خواهد شد.

* برای دریافت مشاوره ویدئویی، کلیه سوالات را مطرح و از طریق سایت ثبت درخواست کنید.
کد: 373
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: استرالیا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (حداکثر 2 یا 3 صفحه) و ترجمه مدارک تحصیلی و توصیه نامه در مرحله اول و زبان در مرحله دوم
مهلت ثبت نام: 12/11/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی مواد تجدیدپذیر و زندگی سالم از فارغ التحصیلان دکتری نانوپزشکی، نانوتکنولوژی، بیولوژی، protein bioengineering, synthetic biology and / or molecular biology در کشور استرالیا

شرایط تخصصی لازم: 
- Demonstrated expert knowledge in the areas of synthetic biology, protein bioengineering, protein expression and analysis, biosensor development, gene engineering/molecular biology and protein discovery using phage/yeast display platforms
- A track record of innovative and independent research
- refer to the position description for the full selection criteria 

میزان بورسیه: 67 هزار دلار استرالیا در سال
* قابلیت افزایش حقوق تا 90 هزار دلار استرالیا در سال (با کم کردن مالیات)

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- تحصیلی
- زندگی
- بیمه

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست برای دوره "بورسیه و ویزای تحصیلی" از طریق سایت انجام می شود. یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت ایران :

* کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ، لطفا اطلاع دهید.

* برای دریافت مشاوره ویدئویی اقامت در کشور های استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آلمان، ترکیه ... کلیه سوالات را مطرح و از طریق سایت ثبت درخواست کنید.

* اطلاع رسانی در خصوص جلسه مشاوره حضوری در دفتر فراز دانش کیوان، در کانال تلگرام و واتس اپ اطلاع رسانی به زودی انجام خواهد شد.
کد: 374
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: کانادا
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (حداکثر 2 یا 3 صفحه) و ترجمه مدارک تحصیلی و توصیه نامه در مرحله اول و زبان در مرحله دوم
مهلت ثبت نام: 12/02/2019


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 2 سال در حوزه های پژوهشی مرتبط با سیاست، تاریخ، اقتصاد، و علوم اجتماعی در کشور کانادا

میزان بورسیه: 50 هزار دلار کانادا در سال
میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- تحصیلی
- زندگی
- بیمه
- 1 بار سفر تا 4 هزار دلار

* اعلام نتایج 2020 May


* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست برای دوره "بورسیه و ویزای تحصیلی" از طریق سایت انجام می شود. یافتن استاد راهنما دارای بودجه، مکاتبات و ثبت نام 8 فرصت بورسیه (کامل، نصفه، تحصیل رایگان) در کشورهای مورد نظرتان در دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت ایران :

* کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ، لطفا اطلاع دهید.

* برای دریافت مشاوره ویدئویی اقامت در کشور های استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آلمان، ترکیه ... کلیه سوالات را مطرح و از طریق سایت ثبت درخواست کنید.

* اطلاع رسانی در خصوص جلسه مشاوره حضوری در دفتر فراز دانش کیوان، در کانال تلگرام و واتس اپ انجام خواهد شد.
کد: 375
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش (حداکثر ۱ صفحه) و ترجمه مدارک تحصیلی، لیست مقالات، و توصیه نامه در مرحله اول ثبت نام اینترنتی و زبان در مرحله دوم مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری در حوزه های پژوهشی کنترل لیزر پیشرفته برای فرآیندهای پلاسما-لیزر-اتمی و نانولیتوگرافی برای فارغ التحصیلان فیزیک و شیمی و نیمه هادی ها در کشور هلند

شرایط لازم:
تجربه عملی در رابطه با پلاسما، لیزر، یا فیزیک اتمی. داشتن تجربه حوزه اسپکتروسکوپی مزیت است ولی الزامی نیست‌.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- ویزا
- پرواز و حمل و نقل
- اسکان و وسایل مورد نیاز آن
- هزینه های تحصیلی
- حقوق دریافتی برای زندگی

مهلت ثبت نام: زمان دقیق مشخص نشده است.
* در حال حاضر ثبت نام قابل انجام است.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.
www.keivan-rc.com/Default.aspx

* ثبت درخواست از طریق سایت www.keivan-rc.com/privateorder.com
کد: 376
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آلمان
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش، 3 استاد معرف، لیست مقالات، در مرحله اول ثبت نام اینترنتی و زبان در مرحله دوم مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/06/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری 2 ساله در حوزه های پژوهشی توسعه پروتئین دیرینه از طریق مطالعه بقایای جانوران توسط اسپکترومتری، palaeoproteomics و استفاده از بیوانفورماتیک برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های ژنتیک، بیوشیمی، زیست تکاملی، proteomics و archaeological science در کشور آلمان

شرایط لازم:
داشتن مقالات مرتبط. تجربه عملی در آزمایشگاهها در حوزه های biological sciences or archaeological sciences.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت www.keivan-rc.com/privateorder.com
کد: 377
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: مالزی
مدارک لازم: رزومه و نامه انگیزش و مدرک زبان
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری 3 ساله در حوزه پژوهشی تولید بیودیزل و کاتالیزور برای فارغ التحصیلان دکتری رشته شیمی، بیوشیمی، و مرتبط تحت نظارت استاد راهنما مالزیایی در کشور مالزی
* مدرک دکتری از کشور استرالیا صادر می شود.

شرایط لازم:
معدل 75 درصد یا 3.67 به بالا
زمینه پژوهشی مرتبط
آیلتس 6.5 (هر باند بالاتر از 6)

مهلت ثبت نام: زمان دقیق اعلام نشده است. مکاتبه و ثبت نام هنوز ادامه دارد.

میزان بورسیه:
2100 رینگت در ماه.
پوشش کل هزینه تحصیلی 3 سال دکتری در مالزی.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 378
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک تحصیلی، و مدارک زبان
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری در رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی در کشور آمریکا مورد تایید وزارت علوم ایران (گروه ممتاز)

میزان بورسیه:
پوشش هزینه تحصیلی و کمک هزینه زندگی تا 4 سال
* مقدار دقیق مشخص نشده است و بستگی به میزان پیشرفت در طول دوره خواهد داشت. سال اول بورسیه کامل و سال های دوم به بعد کمک هزینه پروژه محور (مرتبط با تز) و تدریس محور (برای مقطع لیسانس) خواهد بود.

شرایط لازم:
معدل 3.7 از 4 (90% به بالا)
GRE-Quantitative aabove 160, GRE-Analytical Writing 4, IELTS 7.0 or TOEFL iBT90

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 379
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک تحصیلی، اساتید معرف در مرحله اول مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/07/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری در حوزه پژوهشی پیش بینی و تصمیم یاری هوشمند برای توسعه زیرساخت ها و جلوگیری از هزینه های تلفاتی برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های ژئوتکنیک، عمران، مهندسی خاک، ... در کشور انگلستان

میزان بورسیه:
33 هزار الی 40 هزار پوند در سال
(پوشش کلیه هزینه تحصیلی و زندگی و بیمه تا 2 سال)

شرایط لازم:
تسلط به شبیه سازی و آنالیز مسائل مهندسی ژئوتکنیک، داشتن مقاله در ژورنال های IF بالا، آشنایی با آنالیز پایداری شیب، دانش به کارگیری تکنیک های آمار در مهندسی، دانش از خاک های اشباع نشده، تجربه عملی در ژئوتکنیک.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 380
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: استرالیا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک تحصیلی، اساتید معرف در مرحله اول مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل 3 ساله فوق دکتری در حوزه سلامت عمومی، بیواستاتیک، اپیدمیولوژی، علوم بالینی ... برای فارغ التحصیلان دکتری سلامت و بهداشت و پیراپزشکی ... در کشور استرالیا

میزان بورسیه:
96 هزار تا 114 هزار دلار استرالیا در سال با 17 درصد بازنشستگی
(پوشش کلیه هزینه های تحصیل و زندگی و بیمه تا 3 سال)

شرایط لازم:
آشنایی با تکنیک ها و آنالیزهای چندمتغیره با زبان برنامه نویسی R یا STATA، تجربه در حوزه های علوم بالینی، و سلامت عمومی، توانایی مدیریت پروژه ها.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در کانال تلگرام یا از طریق سایت بخش جستجوی فرصت ها، جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 381
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: کانادا
مدارک لازم: رزومه، 2 استاد معرف، نامه انگیزش، ترجمه مدارک تحصیلی در مرحله اول مورد نیاز است
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل 1 ساله فوق دکتری در حوزه پژوهشی مهندسی متابولیک، synthetic biology، و مهندسی آنزیم ها برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های میکروبیولوژی، بیوشیمی، مهندسی بیوشیمی و مرتبط در کشور کانادا
* دانشگاه گروه ممتاز مورد تایید وزارت علوم ایران
* امکان تمدید دوره به سال دوم

شرایط لازم:
تجربه عملی، مقالات مرتبط، آشنایی با فرآیند تخمیر مخمرها و فیزیولوژی، مدلسازی متابولیک، flux analysis، بهینه سازی bioprocess ها، 

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 382
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: استرالیا
مدارک لازم: نامه انگیزش، پروپوزال دکتری 2 تا 5 صفحه، تاییدیه استاد راهنما، آیلتس 6.5 (هر باند بالاتر از 6) یا PTE نمره 58 یا تافل 79
مهلت ثبت نام: 02/29/2020


ثبت نام: بورس کامل 3.5 سال دکتری در حوزه های
e-supply chain solution and collaboration, freight logistics and  warehousing, global supply chain design and optimization, lean logistics, lean Six Sigma and quality management, port management and maritime logistics, retail logistics and supply chain simulation,  reverse logistics and green supply chain, supply chain complexity and risk, supply chain and sustainability, strategic procurement and low-cost country sourcing, tourism and humanitarian logistics, transport planning and spatial modelling برای فارغ التحصیلان ارشد رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی در کشور استرالیا
* گروه ب (خوب) مورد تایید وزارت علوم

میزان بورسیه:
- 31 هزار دلار استرالیا سالانه
- پوشش کل هزینه تحصیلی
- پوشش هزینه سفر تا 1500 دلار استرالیا

* نامه انگیزش و پروپوزال قبل از 3 فوریه 2020
* شروع اکتبر 2020

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 383
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: ژاپن
مدارک لازم: عکس، پاسپورت، رزومه، ریزنمرات، گواهی تسلط بر زبان انگلیسی، 2 توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 02/03/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ماهه کارآموزی دانشجویان لیسانس رشته های علوم پایه، مهندسی، مدیریت صنعتی، پزشکی، کشاورزی، داروسازی و پیراپزشکی در کشور ژاپن
* دانشگاه گروه الف (ممتاز) مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران

میزان بورسیه: 250 هزار ین ژاپن در ماه
- بلیط پرواز
- اقامت رایگان در campus دانشگاه

شرایط لازم:
دانشجوی لیسانس، حداقل سال اول لیسانس تمام شده باشد، حداقل 1 ترم یا نصف ترم از لیسانس برای بعد از دوره کارآموزی باقی مانده باشد.

* اعلام نتایج در اواسط مارس 2020
* شروع دوره 9 ژوئن 2020 تا 3 آگوست 2020


* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:

* کانال اطلاع رسانی فرصت های بورسیه تحصیلی: 
@BurseTahsili

* برای عضویت در کانال اطلاع رسانی واتس آپ، لطفا اطلاع دهید.

* برای دریافت مشاوره ویدئویی اقامت در کشور های استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آلمان، ترکیه ... کلیه سوالات را مطرح و از طریق سایت ثبت درخواست کنید.

* اطلاع رسانی در خصوص جلسه مشاوره حضوری در دفتر فراز دانش کیوان، در کانال تلگرام و واتس اپ انجام خواهد شد.
کد: 384
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، مدارک تحصیلی، 3 توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 03/02/2020


ثبت نام: بورس کامل همکاری پژوهشی 6 ماهه تا 36 ماهه برای فارغ التحصیلان ارشد و لیسانس رشته های علوم کاربردی، فیزیک هسته ای، فیزیک نور، علوم محاسباتی، و رشته های مهندسی در کشور سوئیس
* دانشگاه گروه الف (ممتاز) مورد تایید وزارت علوم ایران

میزان بورسیه: 5239 تا 6506 فرانک سوئیس در ماه
- بیمه کل خانواده
- هزینه سفر
- 2.5 روز در ماه امکان مرخصی باحقوق

شرایط لازم:
- فارغ التحصیلی تا 6 ماه آینده یا حداکثر 4 سال سابقه کار بعد از فارغ التحصیلی
- فارغ التحصیلان دکتری مجاز به ثبت نام این فرصت نیستند.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 385
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئیس
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (حداکثر 1 صفحه)، لبست مقالات در مجلات و کنفرانس ها، ترجمه مدارک تحصیلی، 3 توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 03/03/2020


ثبت نام: بورس کامل همکاری پژوهشی 6 ماه تا 36 ماه حوزه فیزیک نظری و تجربی برای فارغ التحصیلان دکتری فیزیک ذرات
* دانشگاه گروه الف (ممتاز) مورد تایید وزارت علوم و بهداشت ایران

میزان بورسیه: 7113 تا 8078 فرانک سوئیس در ماه
- بیمه کل خانواده
- هزینه سفر
- 2.5 روز در ماه امکان مرخصی با حقوق

شرایط لازم:
- فارغ التحصیلان دکتری با تجربه 4 تا 10 سال
- بیش از 10 سال از تاریخ ارشد نگذشته باشد.

* برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 386
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: چین
مدارک لازم: رزومه، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه، نامه انگیزش، پاسپورت، تست پزشکی
مهلت ثبت نام: 12/15/2019


ثبت نام: بورس کامل مقطع ارشد و دکتری رشته های معماری، عمران، شهرسازی، معماری منظر، حمل و نقل، مدیریت پروژه، هیدرولیک، علوم و مهندسی محیط زیست، هسته ای، مهندسی مکانیک، هواوفضا، اپتیک، برق قدرت، خودروسازی، لاجستیک، الکترونیک، آی تی، مخابرات، کامپیوتر، کنترل، مدار مجتمع، فیزیک، Safety Science HSE، شیمی، مواد، ریاضی، آمار، اخترفیزیک، زیست، اکولوژی، اقتصاد، تجارت، مدیریت بازرگانی، حسابداری، حقوق، روزنامه نگاری، فلسفه، زبان چینی، تاریخ چین، فیزیولوژی، هنر، هنرهای زیبا، طراحی، مدیریت عمومی، پزشکی بالینی، سلامت و بهداشت عمومی، مهندسی نرم افزار، علوم داده و انفورماتیک در کشور چین

شرایط لازم:
* سن متقاضی دوره ارشد زیر 35 سال و سن متقاضی دکتری زیر 40 سال.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- 3000 یوان در ماه برای ارشد و 3500 یوان در ماه برای مقطع دکتری
- کل هزینه تحصیلی
- خوابگاه رایگان
- بیمه پزشکی رایگان

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 387
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: چین
مدارک لازم: رزومه، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه، نامه انگیزش، پاسپورت، تست پزشکی
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


ثبت نام: بورس کامل مقطع ارشد و دکتری رشته های علوم خاک، تولید ژنتیک زراعی، علوم گیاهی، علوم میوه پروری، علوم تغذیه دام، دامپزشکی، بیوتکنولوژی کشاورزی، مدیریت کشاورزی، اقتصاد کشاورزی، مدیریت روابط انسانی، تجارت بین الملل، اقتصاد صنعتی، گیاه شناسی، جانورشناسی، بیوشیمی، زیست مولکولی، میکروبیولوژی، علوم غذایی (تغذیه)، تخمیرهای غذایی، اینترنت اشیا، علوم کامپیوتر، مهندسی آب و خاک کشاورزی، Remote Sensing حسگری راه دور، مدیریت منابع زمین، جغرافی و GIS، و مطالعات کشت محصول در کشور چین

شرایط لازم:
* سن متقاضی دوره ارشد زیر 35 سال و سن متقاضی دکتری زیر 40 سال.

میزان بورسیه:
پوشش کلیه هزینه های زیر
- 3000 یوان در ماه برای ارشد و 3500 یوان در ماه برای مقطع دکتری
- کل هزینه تحصیلی
- خوابگاه رایگان
- بیمه پزشکی رایگان

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 388
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه، ترجمه ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه
مهلت ثبت نام: 02/12/2020


ثبت نام: بورس کامل کارآموزی 9 هفته برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، آمار، آنالیز داده، علوم کامپیوتر برای مشارکت در 9 پروژه صنعتی مختلف در کشور آمریکا

شرایط لازم:
* زمان فارغ التحصیلی حداکثر بین دسامبر 2019 تا ژوئن سال 2020 باشد.
* زمان کارآموزی از 22 ژوئن تا 21 آگوست 2021.
* حداقل 18 سال سن
* آنهایی که ویزای F-1 visas دارند باید برای CPT اقدام کنند
* موسسه پژوهشی اسپانسر برای ویزای J-1 visa خواهد شد.
* افراد دارای ناتوانی جسمی نیز دعوت به ثبت نام می شوند و حمایت خواهند شد.

میزان بورسیه:
- 3500 دلار آمریکا
و پوشش هزینه سفر و اقامت و غذا

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 389
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه ریزنمرات تحصیلی، توصیه نامه، آیلتس 6.5
مهلت ثبت نام: 04/17/2020


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله ارشد در 9 رشته مختلف Autonomous Systems، Cloud and Network Infrastructures، Cyber Security، Data Science، Digital Manufacturing، Embedded Systems، Human Computer Interaction and Design، Visual Computing and Communication، Innovation & Entrepreneurship Minor برای فارغ التحصیلان لیسانس رشته های الکترونیک، برق، کنترل، مخابرات، کامپیوتر، هوش مصنوعی، آی تی، مهندسی صنایع، آی تی، ریاضی، آمار، سیستم های اطلاعات، شبکه، مکانیک، مخابرات، مکاترونیک، نرم افزار، امنیت اطلاعات، و گرافیک کامپیوتر در 2 کشور از کشورهای اتحادیه اروپا (کشورهای آلمان، فرانسه، فنلاند، ایتالیا، سوئد، استونیا، مجارستان، و هلند)

* امکان دکتری بعد از ارشد
*  اولویت بندی رشته از 1 تا 3 موقع ثبت نام.

شرایط لازم:
* مدرک مرتبط، ریزنمرات رقابتی و سابقه کارآفرینی یا کار در رشته
* ارایه مدرک زبان قبل مهلت ثبت نام
* دانشجویان سال آخر لیسانس می توانند ثبت نام کنند.
* کمیته انتخاب در سوئد

* دور اول مهلت ثبت نام: 3 فوریه 2020
* دور دوم مهلت ثبت نام: 17 آپریل 2020

* جستجوی فرصت ها در سایت (برای یافتن فرصت های بورسیه، عبارت کلیدی یا رشته موردنظر را در سایت بخش "جستجوی فرصت ها" یا کانال تلگرام جستجو کنید، و شرایط لازم و مهلت هر فرصت را مطالعه کنید. مشاوره لازم در خصوص مکاتبات و مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام انجام می شود)

* ثبت درخواست از طریق سایت:
کد: 390
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه در مرحله اول ثبت نام لازم است
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: بورس کامل متخصص حوزه پژوهشی توسعه تحقیقات روانپزشکی و همکاری با شبکه های ملی و بین المللی برای اساتید و فارغ التحصیلان روانپزشکی و تجربه تخصص بالینی در کشور سوئد

* ارایه تدریس توسط شما بخشی از دوره است.
* ارایه مشاور یا خدمات تخصصی بالینی توسط شما بخشی از دوره است.
* یادگیری زبان سوئدی ظرف 2 سال اول دوره

شرایط لازم:
* داشتن تجربه بالینی و تحصیلات روانپزشکی

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت:
http://www.keivan-rc.com/default.aspx
کد: 391
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه ریزنمرات تحصیلی، 2 توصیه نامه، و مدرک بین المللی زبان
مهلت ثبت نام: 12/16/2019


ثبت نام: بورس کامل 4-5 ساله دکتری در حوزه پژوهشی فیزیک نیمه هادی الماس، فیزیک حالت جامد، الکترونیک، و بررسی خواص اسپینترونیک الماس  CVD در تولید قطعات الکترونیک برای فارغ التحصیلان ارشد فیزیک حالت جامد، فیزیک ادوات نیمه هادی، نانو و میکروتکنولوژی در کشور سوئد

* دوره به زبان انگلیسی است.
* 20 درصد از کار شما در طول دوره به صورت تدریس است.

شرایط لازم:
* داشتن تجربه و دانش مرتبط

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 392
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی در مرحله نخست مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 12/10/2019


ثبت نام: بورس کامل 6 ماهه فرصت پژوهشی حوزه الکترونیک قدرت و فرکانس بالا  در کاربردهای ابزار دقیق برای فارغ التحصیلان ارشد الکترونیک، مخابرات، کنترل، ابزار دقیق، و فیزیک در کشور سوئد

شرایط لازم:
* تسلط به زبان انگلیسی
* تجربه کار با تقویت کننده های مایکرویو
* تجربه کار با HFSS و مایکرویو CST
* تجربه کار با ionizing radiation

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 395
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، کپی از تز دکتری، لیست مقالات یا کنفرانس ها، نامه انگیزش پژوهشی، توصیه نامه، و ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی در مرحله نخست مورد نیاز است.
مهلت ثبت نام: 01/03/2020


ثبت نام: بورس کامل فوق دکتری حوزه پژوهشی توسعه و به کارگیری روش های چند پیکری مبتنی بر تئوری میدانی میانگین پویا برای محاسبات اشعه ایکس و اسپکتروسوپی فوتوالکترون و ارتباط میان تئوری اسپکتروسکوپی و تئوری میدان میانگین دینامیک برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های فیزیک در کشور سوئد

شرایط لازم:
داشتن دانش و تجربه در حوزه فیزیک حالت جامد و تئوری های مربوطه

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 396
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش (حداکثر 2 صفحه)، توصیه نامه از 2 استاد یا اطلاعات تماس آنها، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی در مرحله نخست لازم است.
مهلت ثبت نام: 12/27/2019


ثبت نام: بورس کامل دکتری حوزه پژوهشی آنالیز داده های تصویربرداری diffraction برای لیزرهای x-ray خالی از الکترون برای فارغ التحصیلان ارشد فیزیک، زیست، ریاضی، بیوفیزیک، علوم داده، یا علوم کامپیوتر در کشور سوئد
* پروژه دکتری میان رشته ای است.

شرایط لازم:
داشتن دانش و تجربه یادگیری ماشین و برنامه نویسی مزیت است.

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 397
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، لیست مقالات، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 3 استاد معرف در مرحله نخست نیاز است.
مهلت ثبت نام: 12/16/2019


ثبت نام: بورس کامل 2 ساله فوق دکتری حوزه های پژوهشی جبر و هندسه، تئوری احتمال و آنالیز، آمار و ریاضیات کاربردی، و حوزه های میان رشته ای برای فارغ التحصیلان ارشد در رشته ریاضی در کشور سوئد
* شروع دوره 1 سپتامبر 2020.

شرایط لازم:
داشتن دانش و تجربه پژوهشی مرتبط

میزان بورسیه:
- پوشش کلیه هزینه های زندگی طبق قانون رفاه سوئد

ثبت درخواست از طریق سایت:
www.keivan-rc.com/privateorder.aspx

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 398
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: هلند
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اطلاعات تماس 2 استاد معرف در مرحله نخست نیاز است.
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: بورس کامل 4 ساله دکتری حوزه های پژوهشی آزمایشات اسپکتروسکوپی لیزر برای اندازه گیری های دقیق در کاربردهای جدید فیزیک برای فارغ التحصیلان ارشد رشته فیزیک یا فیزیک کاربردی ترجیحا تخصص های اتمی، مولکولی، یا اپتیک در کشور هلند

شرایط لازم:
* داشتن تجربه و دانش نرم افزارها و روش های شبیه سازی عددی
* داشتن تجربه در زمینه لیزر، اپتیک، الکترونیک، سیستم های اتوماسیون،و سیستم های خلاء

میزان بورسیه:
2325 یورو در ماه
* قابل افزایش تا 2972 یورو در ماه

جستجوی فرصت ها از طریق سایت :
کد: 399
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: کانادا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، مدرک زبان، اساتید معرف، مکاتبه با مسئول دانشکده برای نمره لازم GRE, IELTS or TOEFL
مهلت ثبت نام: 02/01/2020


ثبت نام: بورس کامل و نصفه و کمک هزینه زندگی دکتری و ارشد رشته های روانشناسی مشاوره، روانشناسی مشاوره، مطالعات Leadership، مخابرات و پردازش سیگنال و تصویر، سیستم های نوری، شبکه، معماری کامپیوتر، الکترونیک قدرت، نانو الکترونیک، فوتونیک، پاتوژنز مولکولی و میکروبی، gene expression and cell signaling، diagnostics, therapeutics and vaccines، اکولوژی صنعتی، اندیشه فرهنگی اجتماعی سیاسی، زبان شناسی، مکانیک  در کشور کانادا

شرایط لازم:
* داشتن معدل بالا ترجیحا بالای 16 لیسانس و ارشد
* رزومه مرتبط با زمینه های پژوهشی استاد راهنما

میزان بورسیه:
بورس کامل تا 24000 دلار در سال برای دکتری، بورس نصفه 20000 دلار در سال برای دکتری و 17500 دلار در سال برای ارشد، و کمک هزینه تا سقف 10000 دلار در سال برای ارشد و دکتری

مهلت ثبت نام دور اول: 1 فوریه 2020 (شروع سپتامبر)
مهلت ثبت نام دور دوم: 1 ژوئن 2020 (شروع ژانویه)
* نیاز به مکاتبه با مسئول دانشکده مربوطه

جستجوی فرصت ها :
کد: 400
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: آمریکا
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش تحصیلی، اطلاعات تماس 3 استاد معرف در مرحله نخست لازم می باشد.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه فوق دکتری حوزه پژوهشی بررسی ایمنی تومارهای ریه و بافت های اطراف با توسعه مدل های جدیدی از سرطان و مطالعه مصونیت ضدتومار برای فارغ التحصیلان پزشکی یا دکتری تصویربرداری، میکروسکوپی، زیست سلولی و مولکوی، و ایمن شناسی در کشور آمریکا
* مورد تایید وزارت بهداشت ایران

شرایط لازم: سابقه پژوهشی در حوزه تومارهای ریوی

* مهلت ثبت نام: زمان دقیق اعلام نشده و ثبت نام ادامه دارد، با توجه به زمان اعلام فرصت، انتظار می رود تا اواخر ژآنویه ثبت نام ادامه پیدا کند.
* لطفا در اولین فرصت ممکن مدارک لازم را ارسال فرمایید.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil

برای عضویت در اطلاع رسانی های واتس آپ، لطفا پیام عضویت بگذارید.
کد: 401
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: سوئد
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش تحصیلی، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، لیست اساتید معرف، تز ارشد
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه دکتری حوزه پژوهشی سیستم های کنترل و یکپارچه سازی شبکه برای مولدهای برق نیروگاههای برق با موج آب برای فارغ التحصیلان دکتری رشته های برق قدرت، کنترل، و انرژی های تجدیدپذیر در کشور سوئد
* مورد تایید وزارت علوم ایران (ممتاز)
* پروژه شامل شبیه سازی، محاسبات عددی و آزمایشات است.
شرایط لازم: تجربه عملی یا صنعتی مانند اینورترها، تسلط به زبان انگلیسی

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- یک فیلم مشاوره بر اساس وضعیت تحصیلی و کاری شما برای اقامت (ویزای کار) یا بورسیه تحصیلی (ویزای تحصیلی)
- پیش داوری و ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله شما در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال:
@BurseTahsil
کد: 402
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: بلژیک
مدارک لازم: عکس، رزومه، نامه انگیزش،1 معرف، ترجمه سوابق کاری و تحصیلی
مهلت ثبت نام: 12/31/2019


ثبت نام: فرصت شغلی در زمینه برنامه نویسی پایتون، یادگیری ماشین در حفظ/توسعه/بهینه سازی ابزار نرم افزاری و زیرساخت های سرور وب برای فارغ التحصیلان لیسانس یا ارشد کامپیوتر، انفورماتیک، آی تی، هوش مصنوعی، و مرتبط در کشور بلژیک
* کار در یک آزمایشگاه تحقیقاتی در بلژیک

شرایط لازم: آشنایی با تنظیم و نگهداری زیرساخت های وب، موتور جستجوگر گوگل، تسلط کامل به پایتون (سرور وب)، HTML، javascript، css، آشنایی با Linux، تجربه کاری با SQL database.

مهلت ثبت نام: تاریخ دقیق اعلام نشده است. فرآیند ثبت نام هنوز انجام می شود.
* در اولین فرصت ممکن ترجیحا تا قبل از 31 دسامبر مدارک لازم را ارسال فرمایید.

* ثبت درخواست فقط از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)  
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- یک فیلم مشاوره بر اساس وضعیت تحصیلی و کاری شما برای اقامت (ویزای کار) یا بورسیه تحصیلی (ویزای تحصیلی)
- پیش داوری و ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله شما در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:
کانال:
@BurseTahsil
کد: 403
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: مالزی
مدارک لازم: رزومه در مرحله نخست مکاتبات
مهلت ثبت نام: 03/31/2020


ثبت نام: بورس کامل دکتری رشته مهندسی سازه در کشور مالزی

* برای ثبت نام این فرصت، در قسمت "جستجوی فرصت ها" در سایت شرکت فراز دانش کیوان، عبارت کلیدی یا رشته را جستجو کنید، تیک فرصت را بزنید و دکمه "درخواست ثبت نام" را بزنید.

عضویت در کانال های اطلاع رسانی:
فرصت های هیات علمی و بورسیه:
@BurseTahsili

ویزای شغلی، اطلاعات مشاغل، و اقامت:
@Job_Abroad
کد: 404
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل کارآموزی حوزه پژوهشی سیستم های یادگیری ماشین بیزین برای فارغ التحصیلان ترجیحا دکتری یا ارشد نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر، هوش مصنوعی، آی تی، و برق در کشور انگلستان

شرایط لازم: سابقه پژوهشی حوزه یادگیری ماشین بیزین، مقاله در کنفرانس های NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI یا موارد مشابه، تجربه کار با TensorFlow/PyTorch, or Infer.NET/Pyro حوزه یادگیری ماشین
* محدودیت سنی ندارد!

مهلت ثبت نام: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 405
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود. نیاز به مدرک زبان نیست، در حد متوسط به بالا
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل کارآموزی حوزه پژوهشی یادگیری ماشین کاربردی در کاربردهای مختلف پردازش سیگنال، بهینه سازی، پزشکی، کشاورزی، مواد، انرژی های تجدید پذیر، security، cryptography، verification همچنین پیش پردازش داده جهت انتخاب data representation صحیح، و توسعه مدل های یادگیری ماشین برای فارغ التحصیلان ترجیحا دکتری یا ارشد کامپیوتر سخت افزار یا نرم افزار، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: دانش کامل از تکنیک های یادگیری ماشین، مقاله در کنفرانس های NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI یا موارد مشابه، تجربه کار با TensorFlow, PyTorch, or Caffe برای سیستم های یادگیری ماشین
* محدودیت سنی ندارد!
* امکان مصاحبه وجود دارد.

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 406
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، لیست مقالات در مرحله نخست، نیاز به مدرک زبان نیست، در حد متوسط به بالا.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل 3 ماهه کارآموزی حوزه پژوهشی Reinforcement Learning در کاربردهای بازی های ویدئوی نوین برای ترجیحا دانشجویان دکتری رشته های کامپیوتر سخت افزار یا نرم افزار، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: ترجیحا دانشجوی دکتری با دانش حوزه reinforcement learning یا game AI
* محدودیت سنی ندارد!

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 407
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود. نیاز به مدرک زبان نیست، در حد متوسط به بالا.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل کارآموزی حوزه پژوهشی طراحی و اجرای Deep Learning در پردازش تصویر، صوت، متن و graph-structured data برای ترجیحا دانشجویان ارشد یا دکتری رشته های کامپیوتر سخت افزار یا نرم افزار، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: دانش کامل از تکنیک های یادگیری عمیق Deep Learning، داشتن مقاله در کنفرانس های معتبر NeurIPS, ICML, ICLR, AAAI، تجربه در ساخت سیستم های یادگیری ماشین با TensorFlow or PyTorch
* محدودیت سنی ندارد!

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil
کد: 408
هزینه ثبت نام: 350000
نوع فرصت: بورس کامل
کشور: انگلستان
مدارک لازم: رزومه، نامه انگیزش، ترجمه مدارک و ریزنمرات تحصیلی، اساتید معرف، پاسپورت در صورت موجود. در مرحله نخست ثبت نام نیاز به مدرک زبان نیست.
مهلت ثبت نام: 01/31/2020


ثبت نام: بورسیه کامل 1 ساله فرصت پژوهشی حوزه  game development و reinforcement learning برای ترجیحا فارغ التحصیلان کارشناسی یا ارشد رشته های کامپیوتر، آی تی، هوش مصنوعی، و برق در کشور انگلستان 

شرایط لازم: آشنایی با پایتون یا زبان ++C/C یا #C، آشنایی با Linux، علاقه به توسعه سناریوهای بازی های نوین به کمک تکنیک های نوین یادگیری ماشین، 
* محدودیت سنی ندارد!
* کارفرما اسپانسر ویزا خواهد شد.

مهلت: تاریخ دقیق اعلام نشده، ثبت نام ادامه دارد.

* ثبت درخواست از طریق سایت:
- بورسیه و ویزای تحصیلی (ثبت نام 8 فرصت بورسیه)
- مشاوره ویدئویی اقامت یا بورسیه تحصیلی
- ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی
- درخواست ویزای تحصیلی
- اقامت و ویزای کار
- پیش داوری، ارتقای سطح زبان و پیگیری چاپ مقاله تان در مجله معتبر و رایگان ISI
- آموزش ویدئویی آیلتس و مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته (7 آکادمیک یا 8 جنرال)

* جستجوی فرصت ها در سایت:

کانال تلگرام:
@BurseTahsil