خدمات ما

در این قسمت، دوره مورد نظر را انتخاب و مشخصات خود را ثبت کنید و هزینه مشخص شده را اول هر هفته در طول دوره پیگیری واریز نمایید.

 نوعمشاوره (توضیحات)هزینه هر هفته(تومان)متوسط تعداد هفته
دوره انجام مکاتبات با اساتید راهنما خارج برای درخواست بورسیه یا فرصت مطالعاتی و دسته بندی فرصت های موجود (بدون نیاز به آیلتس)در این دوره پیگیری، می توان با حداکثر 48 استاد راهنمای مختلف متناسب با حوزه تخصصی شما برای درخواست بورس تحصیلی یا فرصت مطالعاتی مکاتبه کرد. در این دوره پیگیری، نیازی به مدرک آیلتس یا تافل نیست. مرحله اول) یافتن اساتید و ارایه مشاوره نسبت به مدارک مهم رزومه، نامه انگیزش، و پروپوزال پژوهشی همچنین ویرایش و ارتقای سطح زبان آن ها مطابق با استانداردهای دانشگاه - مرحله دوم) انجام مکاتبات لازم با اساتید یافت شده در مراحل قبلی جهت تعیین استاد راهنما بسته به نوع درخواست شما (فرصت مطالعاتی دکتری، دوره کامل دکتری، دوره کامل فوق دکتری) با ارسال مدارک تنظیم شده در مراحل قبلی - مرحله سوم) ارایه مشاوره نسبت به هر گونه پاسخ دریافتی از اساتید راهنما خارج. ممکن است طول دوره از تعداد متوسط هفته، بیشتر شود. در همه مراحل همراهی شما نیز مورد نیاز هست.850004
دوره دسته بندی و ثبت نام فرصت های بورس کامل تحصیلی یا تحصیل رایگان یا کمک هزینه تحصیلی همچنین ویرایش و ارتقای سطح زبان نامه انگیزش و پروپوزال متناسب با هر فرصت (نیاز به آیلتس)در این دوره پیگیری، می توان برای حداکثر 8 فرصت تحصیلی متناسب با سوابق پژوهشی و علمی شما و اولویت شما برای بورس کامل تحصیلی، بورس نصفه یا کمک هزینه تحصیلی، تحصیل رایگان، پذیرش بدون بورس، یا دوره کوتاه مدت حضوری با کمک هزینه اقدام کرد. در این دوره ثبت نام اینترنتی فرصت های تحصیلی انجام خواهد شد و برای حداکثر 8 فرصت یافت شده در مراحل قبلی با دریافت کلیه مدارک لازم از جمله ترجمه مدارک تحصیلی و مدرک زبان قبل از مهلت ثبت نام هر یک اقدام کرد. برای دوره کامل و موثر پیگیری، کلیه مدارک را در آغاز این دوره ارسال کنید و هر هفته هزینه پیگیری را پرداخت نمایید. متناسب با هر فرصت، نامه انگیزش یا پروپوزال را با همراهی شما تنظیم و از نظر سطح زبان ارتقاء خواهیم داد. هر چه تعداد فرصت ها بیشتر باشد احتمال قبولی و قابلیت انتخاب شما در آینده بیشتر خواهد شد. متاسفانه ضمانت قبولی در هیچ از ثبت نام ها را نمی توان کرد. ممکن است طول دوره از تعداد متوسط هفته، بیشتر شود. در همه مراحل همراهی شما نیز مورد نیاز هست.850008
دوره ارتقای سطح زبان مقالات در سطح ISI و پیگیری چاپ در مجلات معتبر و رایگان ISIدر یک دوره کامل پیگیری، می توان مقاله شما را ویرایش و حداکثر 8 مجله معتبر و رایگان ISI را معرفی و بعد از تنظیمات مقاله، اولین ارسال را انجام داد. مرحله اول) ارزیابی اولیه مقاله شما - مرحله دوم) ارتقای سطح زبان در بخش های مورد نیاز مقاله از نظر کلمات، گرامر، ساختارها، جمله بندی ها در سطح ISI، و انتخاب عنوان و چکیده جذاب تر برای داورها، همچنین بهبود کیفیت تصاویر و شکل ها - مرحله سوم) ارایه فیلم مشاوره و پیش داوری کلی نسبت به مقاله قبل از ارسال - مرحله چهارم) ارایه فیلم مشاوره و معرفی 8 مجله معتبر و رایگان ISI مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت ایران دارای ضریب تاثیر IF با تخمین متوسط زمان داوری در صورت ممکن - مرحله پنجم) انتخاب یک مجله از میان کلیه مجله های معرفی شده توسط شما - مرحله ششم) تنظیم مقاله بر اساس قالب مجله انتخابی شما و انجام کلیه مراحل ارسال آن با همراهی شما. برای دوره پیگیری کامل و موثر، هر هفته هزینه پیگیری را پرداخت نمایید. در صورت عدم پذیرش در نخستین مجله ارسالی، بعد از آن، هزینه هر ارسال 67500 تومان می باشد. متاسفانه ضمانت قبولی در هیچ یک از مجلات نمی توان کرد. ممکن است طول دوره از تعداد متوسط هفته، بیشتر شود. در همه مراحل همراهی شما مورد نیاز است.1750002
دوره آموزش اختصاصی مکالمه و گرامر از پایه تا پیشرفته با رفع اشکال تصویری به صورت فیلم روی تلگرام شماآموزش مهارت گفتاری، شنیداری، گرامر، و لغت همراه با فیلم های رفع اشکال از سطح پایه (موضوعات مقدماتی مکالمه) تا سطح پیشرفته (موضوعات گسترده تر) معادل حدود 72 ساعت آموزش و رفع اشکال - منابع: مجموعه کتاب های Speak Now (نویسنده Jack C. Richards and David) شماره 1 و 2 و 3. با برنامه ریزی 5 ساعت آموزش و رفع اشکال در هفته، کل 4 کتاب حداکثر 14 هفته طول خواهد کشید. هزینه هر ساعت، 13/500 تومان می باشد. بعد از پایان این دوره، شما می توانید دوره آموزش اختصاصی آیلتس یا تافل را شروع کنید. برای آموزش کامل، هر هفته هزینه آموزش را پرداخت کنید. نمونه آموزش های تهیه شده در منوی آموزش ها - قسمت مکالمه و گرامر از پایه تا پیشرفته با رفع اشکال تصویری هستند.6750014
دوره آموزش اختصاصی آیلتس سطح نمره 4 تا 5 با رفع اشکال تصویری به صورت فیلم روی تلگرام شمادر این دوره آموزش و رفع اشکال اختصاصی 4 مهارت IELTS، بر اساس فیلم های کتاب Complete IELTS 4-5 و فیلم از جزوه گرامر ارایه می شود. هر هفته علاوه بر ارسال آموزش های لازم، تمرین هایی داده می شوند، و نوشتاری های تایپ شده شما و گفتاری های ضبط شده شما دریافت و فیلم رفع اشکال از آنها برایتان ارسال می شود. در این برنامه ریزی، 5 ساعت آموزش و رفع اشکال در هر هفته خواهیم داشت، و هزینه هر ساعت، 13/500 تومان می باشد. بعد از پایان این دوره، شما می توانید دوره آموزش اختصاصی آیلتس سطح 5 تا 6/5 را شروع کنید. برای آموزش کامل، هر هفته هزینه آموزش را پرداخت کنید. نمونه آموزش های تهیه شده در منوی "آموزش ها" - قسمت "آیلتس" می باشد.6750010
دوره آموزش اختصاصی آیلتس سطح 5 تا 6.5 با رفع اشکال تصویری به صورت فیلم روی تلگرام شمادر این دوره آموزش و رفع اشکال اختصاصی 4 مهارت IELTS، بر اساس فیلم های کتاب Complete IELTS 5-6.5 و فیلم از جزوه گرامر ارایه می شود. هر هفته علاوه بر ارسال آموزش های لازم، تمرین هایی داده می شوند، و نوشتاری های تایپ شده شما و گفتاری های ضبط شده شما دریافت و فیلم رفع اشکال از آنها برایتان ارسال می شود. در این برنامه ریزی، 5 ساعت آموزش و رفع اشکال در هر هفته خواهیم داشت، و هزینه هر ساعت، 13/500 تومان می باشد. بعد از پایان این دوره، شما می توانید دوره آموزش اختصاصی آیلتس سطح 6/5 تا 8 جنرال یا تا 7/5 آکادمیک را شروع کنید. برای آموزش کامل، هر هفته هزینه آموزش را پرداخت کنید. نمونه آموزش های تهیه شده در منوی "آموزش ها" - قسمت "آیلتس" می باشد.675008
دوره آموزش اختصاصی آیلتس سطح 6.5 تا 8 جنرال یا تا 7.5 آکادمیک با رفع اشکال تصویری به صورت فیلم روی تلگرام شمادر این دوره آموزش و رفع اشکال اختصاصی 4 مهارت IELTS، بر اساس فیلم های کتاب Complete IELTS 6.5-7.5 و کتب جدید Cambridge و فیلم از جزوه گرامر ارایه می شود. هر هفته علاوه بر ارسال آموزش های لازم، تمرین هایی داده می شوند، و نوشتاری های تایپ شده شما و گفتاری های ضبط شده شما دریافت و فیلم رفع اشکال از آنها برایتان ارسال می شود. در این برنامه ریزی، 5 ساعت آموزش و رفع اشکال در هر هفته خواهیم داشت، و هزینه هر ساعت، 13/500 تومان می باشد. بعد از پایان این دوره، شما می توانید در آزمون آیلتس با اطمینان شرکت کنید زیرا تمامی آموزش های لازم ارایه شده اند و رفع اشکال نیز انجام شده است. در این دوره برای آموزش کامل، هر هفته هزینه آموزش را پرداخت کنید. نمونه آموزش های تهیه شده در منوی "آموزش ها" - قسمت "آیلتس" می باشد675008
دوره آموزش و رفع اشکال تصویری سوالات آزمون PTEدر یک دوره کامل آموزش و رفع اشکال اختصاصی، تلاش خواهیم کرد فیلم های آموزشی آزمون های PTE را از طریق تلگرام برای شما ارسال کنیم و تمرین هایی داده شود تا شما حل کنید تا آموزش و رفع اشکال را به صورت هفتگی در 1 برنامه ریزی 5 ساعت در هفته در خدمت شما باشیم.6750024
دوره درخواست اقامت و ویزای کار استرالیا یا نیوزیلند یا کاناداانجام مکاتبات با اداره مهاجرت و سفارت از طریق ایمیل شما و ارسال مدارک شما جهت ویزای کار و بعد از قبولی انجام مکاتبات با کارفرماها و شرکت های خارج برای درخواست کار با ارسال رزومه و مدارک مورد نیاز، برای دوره کامل و موثر پیگیری، کلیه مدارک را در آغاز این دوره ارسال کنید و هر هفته هزینه پیگیری را پرداخت نمایید. ممکن است طول دوره از تعداد متوسط هفته، بیشتر شود. در همه مراحل همراهی شما نیز مورد نیاز هست.6500048

کشورها:
 نام کشورمشاوره (توضیحات)
آمریکادر حال حاضر شرایط ویزا برای این کشور سخت می باشد
کانادامعمولا آیلتس 7 و تافل 90 به بالا - کشور سرد سیر - رفتن دانشجویان زیادی بعد از دو ترم تحصیلی، از کانادا به امریکا، باعث شده باید سخت تر دانشجویان ایرانی اعتماد کنند - برای ترم های پاییزی، بورس های بیشتری اعلام می شود- نیاز به مکاتبه با استاد هست که در زمان مکاتبات، نیاز به مدرک آیلتس نیست.
استرالیاهزینه های زندگی نسبت به انگلستان و آمریکا کمتر است. بیمه برای صدور ویزا اجباری است. برخی بورس ها شامل هزینه های تحصیلی، زندگی، و بیمه هستند و برخی بخشی از این هزینه ها را پوشش می دهند. بنده خودم برای بورس کامل دکتری IT اقدام کردم و قبول شدم، دکتری درس ندارد فقط تحقیق است. امکان بورس کامل مقطع ارشد به صورت دوره تحقیقاتی هم هست. ولی ارشد هایی که درس ارایه می شود بورس کامل ندارند. برای دکتری محدودیت سنی وجود ندارد. دوره انتظار ویزا ممکن است ماهها طول بکشد. بسته به رنکینگ دانشگاههای استرالیا، سخت گیری روی معدل و نمره زبان و مقاله تغییر می کند. به طور کلی صدور ویزای تحصیلی استرالیا طولانی تر از کانادا و امریکا است و پیشنهاد می شود چندین بورس کامل ثبت نام کنید که این کار را انجام می دهیم.
نیوزیلندکشوری آرام و کم جمعیت
آلمانبیشترین پروازهای اروپا و قراردادهای تجاری در قلب اروپا (آلمان) است. بنابراین فرصت های کاری خوبی در اینده برای فارغ التحصیلانش دارد. ولی یادگیری کامل زبان المانی 2 سال طول می کشد. هزینه زندگی بین 25 تا 30 میلیون در سال بسته به شیوه زندگی است. هزینه تحصیل تقریبا رایگان است.
انگلستانهزینه های تحصیلی بالا است
فرانسههمواره در برنامه های آموزشی (ارشد یا دکتری)، دوره زبان فرانسه نیز گذاشته می شود
بلژیککمترین هزینه های خوابگاه در میان اغلب کشورهای اروپایی
اتریشراحت تر از آلمان می توانید پذیرش بگیرید و برای کار کردن نیز مناسب است
پرتغالمعمولا در بدو شروع دوره بورس کامل نمی کنند ولی بعد از 1 سال بورس ها به دانشجویان دانشگاه ارایه می شوند.
اسپانیاوضعیت اقتصادی خوبی نسبت به سایر کشورهای اروپایی ندارد ولی رو به بهبود است. دوره های پزشکی ان به زبان خودشان است.
سوئد39 دانشگاه آن مورد تایید وزارت علوم ایران است که 11 تای آنها جزو دانشگاههای برتر جهان هستند، بسیاری از شرکت ها در این کشور بدون نیاز به دانستن زبان سوئدی، فارغ التحصیلان زیادی را استخدام کردند. آب و هوای سردی دارد. تحصیل رایگان نیست ولی امکان کمک هزینه تحصیلی از 25% تا 100% است. هزینه زندگی ماهانه 3 میلیون تومان است، شهریه برای مقع لیسانس و ارشد 30 میلیون تا 100 میلیون کل دوره است. تحصیل در دکتری رایگان است. و بابت کارهای تحقیقاتی حقوق می دهند. شهریه دوره های زبان حدود 20 میلیون تومان است. هزینه تحصیل رشته پزشکی در سال 88 میلیون تومان است. کسانی که پیش دانشگاهی را گذرانید باشند با یک دوره 2 ساله به نام Premedical و موفقیت در آزمون پایانی آن، می توانند دوره 4 سالی پزشکی را در سوئد شروع کنند ولی به زبان سوئدی است که آموزش آن ارایه می شود. برای دوره دبیرستان در سوئد سالانه 100 میلیون هزینه دارد. برای اقامت لازم گذرانیدن دوره های زبان به تعداد ساعات مشخص الزامی است.
نروژکشوری بسیار مرفه. ولی با امریکا رابطه خوبی دارد، در گذشته تحریم ها بر دانشجویان ایرانی در نروژ تاثیر منفی گذاشته است.
دانمارکرقابت بورس ها بالا هستند و قبولی انها سخت است ولی بیشترین سطح درامد و رفاه را در میان کشورهای دیگر دارد.
فنلانددر منطقه اسکاندیناوی با جمعیت کم 5 میلیون نفر کشوری ارام و با درصد قبولی بالا به ویژه مقطع ارشد.
سوئیسحدود 17 دانشگاه آن مورد تایید وزارت علوم ایران است که بسیاری از انها جزو دانشگاههای برتر دنیا می باشند. کشوری با کمترین میزان جرم که جزو امن ترین کشورهای دنیاست.
هلنددر رشته های فنی و مهندسی بسیار ممتاز است و بیش از 140 دانشگاه آن مورد تایید وزارت علوم است که 13 تای آنها جزو دانشگاههای ممتاز دنیا است. و آب و هوای معتدلی دارد.
لهستانزبان خاص خودشان را دارند که باید یاد بگیرید. مشکلات نژاد پرستی که در کشورهای اروپای غربی زیاد است، در این کشور حداقل است. ولی تعداد ایرانی ها در این کشور کم است.
ایرلندویزای ایرلند معمولا در کمتر از 5 هفته آماده می شود، ولی پرواز مستقیم از تهران به دابلین ظاهرا ندارد که بهترین مسیر تهران - استانبول - دابلین است. و دیگه نیازی به ویزای کشورهای دیگه ندارید.
لوزامبورگکشوری بسیار کوچک در شمال فرانسه، هم مرز با آلمان و بلژیک - زبان های رایج: آلمانی، فرانسه، و یک لهجه آلمانی مخصوص به خودشان دارند. رشته های کامپیوتر، ریاضی، زیست، پزشکی حیوانات، بانکداری، و کارآفرینی را اخیرا به زبان انگلیسی در مقطع ارشد ارایه کرده اند.
استونیامیزان باسوادی مردم تقریبا 100 درصد است. آب و هوای معتدل و مرطوبی دارد. متوسط هزینه زندگی در پایتخت (تالین) ماهی 400-250 یورو بسته به سبک زندگی می باشد. نرخ تورم نسبت به کشورهای دیگر اروپا بالا است.
ایتالیامعمولا نمره زبان بالا (7) نیاز نیست و شانس قبولی برای ایرانیان جهت قبولی بورس کامل تحصیلی بالاست.
یونانبحران مالی داشته ولی هم اکنون بورس ها و کمک هزینه های اعلام می شوند و حمایت های مالی از طرف آلمان، فرانسه، و بلژیک به این کشور انجام می شود.
سنگاپورکشوری زیبا با رتبه ممتاز دانشگاههای آن در دنیا جهت کسب مدرک معتبر با امکان کارهای پژوهشی زیاد به ویژه در رشته های برق و کامپیوتر و مخابرات ممتاز است ولی اقامت نمی دهد و اساتید چینی و سخت گیر زیادی نیز دارد. بعد از قبولی بورس، ممکن است مصاحبه حضوری نیز داشته باشد.
ژاپن18% دانشگاه های دولتی، 73% خصوصی، و 9% محلی دارد. تحصیل به زبان ژاپنی و انگلیسی وجود دارد. معمولا بعد از یک ترم، می توانید برای بورس تحصیلی اقدام کنید و نتیجه داشته است.
چیندانشگاههای به مراتب بالاتر از مالزی دارد - کیفیت زندگی در پکن و شانگهای بسیار بالاست - به زبان انگلیسی نیز دوره هایی برگزار می شوند و هزینه ها به طور کلی کمتر از مالزی خواهند شد - معمولا مدرک زبان نمی خواهند یا با نمره کم آیلتس 6 یا کمتر می توان اقدام کرد - هزینه تحصیلی بین 14 تا 16 میلیون در سال می باشد.
کره جنوبیاغلب بورس های کامل برای مقطع ارشد و دکتری هستند. و برای مقطع کارشناسی، گاها کمک هزینه تحصیلی اعلام می شود که برای آن مدرک زبان لازم است و بدون آن شانس بورس و حتی قبولی خیلی کم خواهد شد.
روسیههزینه دوره پزشکی سالانه حدود 4000 دلار می باشد و مدت آن معمولا 6 سال است. سخت گیری بر داشتن مدرک زبان کمتر است.
مالزیهزینه تحصیل دوره کارشناسی سالانه 12 هزار دلار، ارشد و دکتری 7 هزار دلار است. دکتری 3 تا 5 سال با ارایه مدرک آیلتس 6.5 - هزینه خوابگه
ترکیهبیش از 20 دانشگاه ترکیه مورد تایید وزارت علوم ایران است، سیستم آموزشی آن منطبق بر استانداردهای آموزشی آمریکا است و برای ادامه تحصیل در آمریکا، کشور منتخب از این نظر مناسب و نزدیک هم است. هزینه تحصیل در دانشگاه دولتی آنکارا، حدود 1/5 میلون و در دانشگاه خصوصی استانبول بیگلی 23 میلیون تومان است. هزینه زندگی نسبت به ایران پایین تر است. خوابگاه چند نفره بین ماهانه 150 هزار تومان تا 300 هزار تومان است و تک نفره در استانبول 500 هزار تومان است.
قبرسمیزان بورسیه بین 50 تا 100 درصد است. برای مقطع کارشناسی، با معدل های دیپلم یا کاردانی بالای 14 موفق به اخذ بورس 25 تا 50 درصد شده اند، و دانشجویان با معدل بالای 19 معمولا بورس کامل شده اند. هزینه تحصیلی بسیار کمتر از سایر کشورهاست. نیاز به مدرک زبان نیست ولی ازمون تعیین سطح زبان دارد. 11 دانشگاه قبرس مورد تایید وزارت علوم ایران است. کارشناسی به زبان های انگلیسی و یا یونانی ارایه می شود. ارشد و دکتری به انگلیسی هستند. دکتری شامل درس و تحقیق است. هزینه سالانه تحصیل مقطع کارشناسی متوسط 7000 دلار، ارشد 500 دلار، دکتری 5000 به بالا است، و هزینه زندگی حدود 5000 دلار در سال است.
دبیدر دبی و امارات، نیروهای زیادی از هند و پاکستان فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر دنیا هستند و با توجه به سرمایه گذاری های شرکت های اروپایی و امریکایی، نیروی متخصص را از مهاجران خودشان بیشتر می گیرند
هندتحصیلات به زبان انگلیسی، مدرک زبان مورد نیاز نیست (دوره های زبان 6-4 ماهه دارند)، هزینه های مناسب زندگی و اعتبار دانشگاهها. دانشجویان زیادی از رشته های مهندسی، داروسازی، مدیریت، کامپیوتر، حسابداری اقدام کرده اند. تنها در مقطع دکتری، متقاضیان می توانند ویزای همراه برای همسرشان بگیرند. ولی در مقطع کارشناسی و ارشد باید همسر نیز تحصیل کنند و ویزای تحصیلی بگیرند.
گرجستانبرای کار یا تحصیل، بهتر است ابتدا در یک موسسه یا کالج زبان گرجی برایتان اقدامات ثبت نام را انجام دهیم ویزای ان هم از ویزای 40 روزه توریستی، بیشتر خواهد بود و فرصتی است برای یافتن فرصت های کار یا سرمایه گذاری در این کشور.
قطرشرکت نفت قطر و دانشگاههای آن برای جذب نیروی کار، چندین بار اعلام جذب نیرو کرده اند. داشتن مدرک معتبر خارج کشور و سابقه کار مرتبط به قبولی کمک خواهد کرد.
ایسلندشانس قبولی بالاست زیرا خوب شرایط زندگی در بالای نیمکره شمالی سخت تر از اروپای غربی و مرکزی است بلحاظ سرمای شدید، زیرا تعداد متقاضیان کم است.
مجارستانهزینه زندگی دانشجویی 500 تا 600 یورو در ماه می باشد. دوره های زبان آلمانی به صورت حضوری در کالج ها برگزار می شوند که برای ثبت نام آنها در خدمت شما هستیم.
اسلونیجهت اقامت دایم می توان اقدام کرد (ثبت شرکت - خرید ملک - ... برای اقامت دایم)
آذربایجانمعمولا مدرک زبان نیاز نیست و شانس قبولی برای ایرانیان جهت قبولی بورس کامل تحصیلی بالاست.

 
در اولین فرصت نسبت به ارسال مدارک به آدرس Info@Keivan-rc.com اقدام نمایید
  • از منوی "دانلود فرم های مهم" در سایت، فرم های خام را دانلود، تکمیل و ارسال نمایید
  • اسکن ترجمه رسمی دارلترجمه از مدارک تحصیلی و ریز نمرات مقاطع مختلف دانشگاهی به همراه اصل انها با نام گذاری هر یک از فایلها
  • اسکن واضح پاسپورت
  • عکس جدید
  • وضعیت زبان (تاریخ آزمون – نوع آکادمیک/جنرال – کد داوطلبی)
  • چکیده تز ارشد (در صورت موجود)
  • هر نوع گواهی مثل فنی و حرفه ای و غیره ترجمه و اصل ان (در صورت موجود)
  • سابقه کار با تاییدیه بیمه (در صورت موجود)
  • مقاله چاپ شده یا پذیرفته شده اگر به زبان انگلیسی دارید
 
 
 
آموزش Farshid Keivanian (ارسال پیام ضروری به مدیر عامل)