تلفن: 03136411440

محل برگزاری همایش‌ها ومشاوره‌های اقامت، کار و بورس تحصیلی کانادا، استرالیا و اروپا: اصفهان، میدان امام حسین (دروازه دولت)، مجتمع ارگ جهان نما، فاز 3، طبقه 4، واحد 9

با همکاری موسسه بین المللی سفیران راستین (ثبت شده در اداره مهاجرت کانادا)

همراه: 09138688253 (کیوانیان - مشاور بورس تحصیلی)

 
 
آموزش Farshid Keivanian (ارسال پیام ضروری به مدیر عامل)